batenstein Zwem ABC

Het Batensteinbad in Woerden en Recreatiecentrum H2O in Harmelen hebben per 1 september de nieuwe exameneisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in praktijk genomen. Bij de gewijzigde exameneisen staat zwemveiligheid nog meer centraal. Op zaterdag 29 september a.s. zwemmen de kinderen in het Batensteinbad voor de eerste keer af voor het A- en B-diploma volgens de nieuwe exameneisen van de NRZ.

De NRZ heeft eind 2017 nieuwe exameneisen voor het A-, B- en C-diploma opgesteld: de nieuwe ‘Nationale Norm Zwemveiligheid’. Aan deze nieuwe norm is veel media-aandacht besteed. Met de nieuwe norm sluit de inhoud van de zwemlessen (nog) beter aan bij de vaardigheden die je nodig hebt om jezelf te kunnen redden en veilig te recreëren in het water.

De nieuwe oefeningen die kinderen leren zijn er met name op gericht om zich in onverwachte situaties goed te kunnen redden in het water. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het ‘onder water kunnen oriënteren’ en ‘je goed kunnen verplaatsen over een bepaalde afstand in het water en dit kunnen volhouden’. De basisvaardigheden voor de zwemlessen blijven wel gelijk, dus kinderen worden nog steeds geacht de meest voorkomende zwemslagen technisch goed te beheersen. Een bijkomend voordeel van de nieuwe oefeningen is dat de zwemlessen en het afzwemmen nόg leuker en afwisselender worden.

Met de nieuwe normen is meer duidelijkheid over wat een kind kan bij het behalen van de Nationale Zwemdiploma’s:

  • Diploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
  • Diploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
  • Diploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Kinderen ontvangen na het afzwemmen het nieuwe NRZ-diploma van ons.