B diploma Batensteinbad

Op zaterdag 29 september hebben de eerste kinderen in het Batensteinbad afgezwommen volgens de nieuwe exameneisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Bij de nieuwe exameneisen staat zwemveiligheid nog meer centraal. De 17 afzwemmers voor het A-diploma en de 12 afzwemmers voor het B-diploma mochten de spits afbijten met de uitvoering van een aantal nieuwe oefeningen om het zwemdiploma te behalen. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe oefeningen is dat de zwemlessen en het afzwemmen nog leuker en afwisselender zijn geworden.

De nieuwe oefeningen die kinderen leren zijn er met name op gericht om zich in onverwachte situaties goed te kunnen redden in (en uit) het water. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het ‘onder water kunnen oriënteren’ en ‘je goed kunnen verplaatsen over een bepaalde afstand in het water en dit kunnen volhouden’.

Voorbeelden van de nieuwe oefeningen:

  • Bij het A-diploma zwemmen kinderen naar een lange mat die over het water ligt. Via deze mat dienen zij uit het water te klimmen en over deze mat naar de kant van het zwembad te lopen (of kruipen). Hiervoor is oriëntatie en kracht nodig.
  • Bij het B-diploma laten kinderen zich vanaf een mat achterwaarts vallen in het water. Door op deze manier te water te geraken, wordt bij het kind een moment van desoriëntatie opgewekt. Hierdoor leren kinderen goed hoe zij zich onder water kunnen oriënteren.

De basisvaardigheden voor de zwemlessen blijven wel gelijk, dus kinderen worden nog steeds geacht de meest voorkomende zwemslagen technisch goed te beheersen.

De NRZ heeft eind 2017 nieuwe exameneisen voor het A-, B- en C-diploma opgesteld: de nieuwe ‘Nationale Norm Zwemveiligheid’. Aan deze nieuwe norm is veel media-aandacht besteed. Met de nieuwe norm sluit de inhoud van de zwemlessen (nog) beter aan bij de vaardigheden die je nodig hebt om jezelf te kunnen redden en veilig te recreëren in het water.

Met de nieuwe normen is meer duidelijkheid over wat een kind kan bij het behalen van de Nationale Zwemdiploma’s:

  • Diploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
  • Diploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
  • Diploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

De kinderen hebben na het afzwemmen het nieuwe NRZ-diploma van ons ontvangen.