bredius

De G.V.W.O./S.C.B. is op 14 april 1980 opgericht als ontspanningsvereniging voor Woerdense gehandicapte burgers. De activiteiten bestonden voornamelijk uit kaart- en sjoelavonden, die in de kantine van de voormalige Sluis-nederzetting (sociale werkplaats) aan de Wilhelminaweg in Woerden werden gehouden.

Na verloop van tijd verhuisde men naar het Dienstencentrum aan de Zandwijksingel, totdat in 1982 een eigen dak boven het hoofd werd gevonden, het Brediushonk. Daar ontstond de mogelijkheid meerdere verschillende activiteiten te ontplooien, waarvan b.v. de tekenlessen nog steeds stand houden en knutsel/kindermiddagen na verloop van tijd het veld ruimden en vervangen werden door thema-avonden van de Reumapatiëntenvereniging Weidegebied Woerden e.o. en de huidige sportactiviteiten (Sportclub Bredius).