Tijdens de Turbo-A cursus kan je kind in 7 maanden het A-diploma behalen met garantie. Er wordt eenmaal per week 1,5 uur gezwommen. De Turbo groepen starten tweemaal per jaar. Voorafgaand aan de start van de cursus zwemt je kind twee maanden in een voortraject. Tijdens het voortraject zwemt je kind per keer 1,5 uur.

De Turbo cursus start bij voldoende aanmeldingen.

Hoe lang is je kind gemiddeld bezig met de Turbocursus?

Bij de Turbo-A cursus behaalt je kind in 9 maanden (inclusief voortraject) het A-diploma met garantie. De Turbo-A groepen starten in september (voortraject start in mei) en in november (voortraject start in september) 2020.

September cursus
Kinderen die in mei met het voortraject starten kunnen in september beginnen met cursus. Deze kinderen kunnen in maart afzwemmen voor het A-diploma. Ook is het mogelijk om direct opvolgend te starten voor het B-diploma. – Cursus van september 2020 is vol!

November cursus
Kinderen die met het voortraject starten in september kunnen in november beginnen met de cursus. Deze kinderen behalen voorafgaand aan de zomervakantie het A-diploma. Na de zomervakantie kunnen zij direct starten voor het B-diploma. – Cursus van november 2020 is vol!

Groepsgrootte

We werken met groepen van maximaal 10 kinderen op 1 zwemonderwijzer.

Leerlingvolgsysteem

Bij de Turbo-A cursus werken we met een online leerlingvolgsysteem met onze mascotte Dukkie. Aan het leerlingvolgsysteem zit een beloningssysteem gekoppeld. Als kinderen starten met zwemles krijgen ze een poster van Dukkie. Als ze op bepaalde punten een voldoende hebben gescoord worden ze beloond met een leuke sticker van Dukkie. Via de scoremodule kun je samen met je kind online de voortgang bekijken. Dat is niet alleen leuk, maar werkt erg stimulerend!

Aanmelden

Je kunt je kind voor de cursus aanmelden als je kind 5 jaar is en watervrij. Je kind is watervrij als het in het water durft te springen vanaf de kant, onder water durft te gaan, kan kijken en blazen onder water en kan drijven op de buik en op de rug zonder drijfhulpmiddel.

Voortraject

De Turbo-A cursus is niet geschikt voor ieder kind. Daarom zwemmen kinderen vooraf twee maanden in een voortraject. Dit doen we om te kijken of je kind watervrij is en om te beoordelen of je kind de vaardigheden snel genoeg oppakt om in een korte tijd het zwemdiploma te kunnen behalen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van je kind, maar ook om de zwemlessen voor je kind plezierig te houden.

Tijdens het voortraject zwemmen kinderen wekelijks eenmaal 1 uur. De kosten van het voortraject zijn € 67,30 per maand.

Na afloop van het voortraject volgt er een gesprek met de lesgever en hoor je of je kind mee kan doen met de Turbo-A cursus. Mocht je kind niet kunnen deelnemen aan de cursus, dan kan het kind instromen bij de reguliere Zwem-ABC zwemles. In overleg met de ouder(s) selecteren we een geschikte dag en wordt het kind geplaatst in een les met kinderen op hetzelfde niveau. Als je kind doorstroomt naar de Turbo-A cursus zal je kind vanaf dat moment 1,5 uur per les zwemmen.

batenstein Zwem ABC Turbo

Diploma’s

Het Zwem-ABC bestaat uit drie diploma’s. Wij adviseren om na het behalen van het A-diploma door te gaan met het B- en C-diploma. Met het C-diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wat kan een kind na het behalen van de diploma’s:

 • Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
 • Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
 • Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Vraag bij je zweminstructeur of bij de receptie naar de dagen en tijdstippen waarop je kunt leszwemmen voor het B- of C-diploma.

Zwem-ABC en dan?

Als je kind het A-, B- en C-diploma heeft gehaald, zijn er heel veel leuke zwemlessen die je kunt volgen. Lees meer >

Inschrijven voor de turbocursus?

Je kunt via onze website je kind inschrijven voor de turbocursus. Houd hierbij rekening  met het feit dat de turbocursus vol kan zijn. Vanaf het moment van inschrijving kan je kind gratis recreatief zwemmen op zaterdag en zondag op vertoon van de zwempas.

Wat zijn de vereisten om deel te kunnen nemen?

 • Kinderen moeten minimaal 5 jaar zijn
 • Kinderen moeten watervrij zijn. Dat houdt in: van de kant af durven te springen, met het hoofd onder water durven, spetters verdragen, geen angst om te drijven op de buik/rug )

Voordelen van de turbocursus

 • Er is een duidelijk begin- en eindpunt
 • De groep blijft bij elkaar
 • Er word niet gewisseld van dag/tijd of lesgever
 • Altijd met diploma A-garantie
 • In relatief korte tijd klaar met de zwemlessen

Tarief Turbocursus

 • Volledig pakket met alle zwemlessen. Als een kind het nodig heeft bieden wij kosteloos extra lessen aan.
 • Eassy Swimm vest
 • Diploma A met garantie.

Kosten:

€ 1121,50 (inclusief garantie, Easy Swimmvest en Diploma A)

Normen en certificeringen

Zwemles wordt gegeven volgens de uitgangspunten en eindtermen geformuleerd in de ‘Nationale Norm Zwemveiligheid’. Woerdensport beschikt daarnaast over de NRZ-licentie van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Omdat wij een hoge kwaliteit bieden en NRZ-gecertificeerd zijn, bieden wij ook toegang tot het vertrouwenspunt Sport van de NOC*NSF. Klik hier voor meer informatie.

Wat anderen vinden van Zwemles